IDIOMA:

Servei de traducció jurídica i jurada en tots els idiomes

A Anexiam, entenem que la traducció jurídica no és només una transferència de paraules, sinó un delicat procés de preservació i comunicació precisa de conceptes legals en diferents contextos lingüístics. El nostre equip especialitzat en traducció jurídica es compromet a proporcionar un servei de qualitat que garanteixi la integritat i la coherència de la informació legal. Reconeixem la importància de la precisió en la traducció jurídica com a pilar essencial per a l’èxit i l’equitat en els assumptes legals.

Traducció jurada

Una traducció jurada, també coneguda com a «traducció oficial» o «certificada», és la traducció amb validesa legal d’un document vinculant en la seva llengua original. Aquest tipus de traduccions només poden realitzar-les traductors habilitats per l’autoritat del país. En el nostre cas, a Espanya, les han de dur a terme traductors habilitats pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.

Una traducció jurada s’executa només a partir de documents originals amb validesa legal (per exemple: certificats, contractes, sentències judicials, entre d’altres), de manera que el text traduït ha de conservar aquesta mateixa autenticitat legal.

Àrees d'especialització

No veieu el vostre sector a la llista? Contacteu ara amb el nostre equip per consultar quin dels nostres serveis
de traducció professional s’adapta a les vostres necessitats.

Altres serveis de traducció

Traducció
especialitzada

Traducció de
documents

Traducció de
pàgines web

Revisió i
correcció

Somos su puerta hacia nuevos mercados

Rellene esta solicitud para que podamos aconsejarle sobre qué servicios elegir y ofrecerle un presupuesto sin compromiso.

Anexiam
Servicios deseados
Idiomas
Plazo de entrega
Documentos a traducir

Som la vostra porta cap a nous mercats

Completeu el formulari següent per sol·licitar informació

Servicio de traducciones

Som la vostra porta cap a nous mercats

Ompliu aquesta sol·licitud perquè us puguem aconsellar sobre quins serveis us convindria escollir i oferir-vos un pressupost sense compromís.

Anexiam
Servei desitjat
Idiomes
Termini de lliurament
Documents a traduir