IDIOMA:

Servei de traducció especialitzada en tots els idiomes

Realitzar traduccions especialitzades implica tenir certs coneixements específics del sector per poder realitzar una traducció de qualitat.

Per aquest motiu, les nostres traduccions són traduïdes i revisades per traductors nadius professionals especialitzats.

Un traductor de traduccions especialitzades no es limita només a traduir el missatge, sinó que adapta i tradueix la terminologia tècnica a l’idioma que el client desitja, de manera que la traducció provoca el mateix impacte en el seu públic que el text original.

Àrees d'especialització

No veieu el vostre sector a la llista? Contacteu ara amb el nostre equip per consultar quin dels nostres serveis
de traducció professional s’adapta a les vostres necessitats.

Altres serveis de traducció

Traducció
jurìdica i jurada

Traducció de
documents

Traducció de
pàgines web

Revisió i
correcció

Somos su puerta hacia nuevos mercados

Rellene esta solicitud para que podamos aconsejarle sobre qué servicios elegir y ofrecerle un presupuesto sin compromiso.

Anexiam
Servicios deseados
Idiomas
Plazo de entrega
Documentos a traducir

Som la vostra porta cap a nous mercats

Completeu el formulari següent per sol·licitar informació

Servicio de traducciones

Som la vostra porta cap a nous mercats

Ompliu aquesta sol·licitud perquè us puguem aconsellar sobre quins serveis us convindria escollir i oferir-vos un pressupost sense compromís.

Anexiam
Servei desitjat
Idiomes
Termini de lliurament
Documents a traduir