IDIOMA:

Servei de revisió i correcció dels vostres projectes

Abans de publicar qualsevol document, recomanem que us assegureu que l’escrit és correcte, ja que no hi ha res més empipador que adonar-se d’un error quan el text ja s’ha publicat perquè repercuteix de forma negativa sobre la imatge personal i corporativa.

La nostra agència de traducció ofereix el servei de revisió i correcció lingüística a través de correctors professionals, nadius de la llengua sol·licitada i altament qualificats per dur a terme una anàlisi precisa del text.

Àrees d'especialització

No veieu el vostre sector a la llista? Contacteu ara amb el nostre equip per consultar quin dels nostres serveis
de traducció professional s’adapta a les vostres necessitats.

Altres serveis de traducció

Traducció
jurìdica i jurada

Traducció de
documents

Traducció
especialitzada

Traducció de
pàgines web

Somos su puerta hacia nuevos mercados

Rellene esta solicitud para que podamos aconsejarle sobre qué servicios elegir y ofrecerle un presupuesto sin compromiso.

Anexiam
Servicios deseados
Idiomas
Plazo de entrega
Documentos a traducir

Som la vostra porta cap a nous mercats

Completeu el formulari següent per sol·licitar informació

Servicio de traducciones

Som la vostra porta cap a nous mercats

Ompliu aquesta sol·licitud perquè us puguem aconsellar sobre quins serveis us convindria escollir i oferir-vos un pressupost sense compromís.

Anexiam
Servei desitjat
Idiomes
Termini de lliurament
Documents a traduir