IDIOMA:

Avís legal.

Benvinguts a la pàgina web d’ANEXIAM, S.L.

A continuació, us exposem les condicions d’ús d’aquesta pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB us atorga el rol d’usuari d’aquesta i, per tant, accepteu les clàusules detallades en aquest document.

1. Identificació

D’acord amb allò que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que www.anexiam.com és un domini de l’empresa ANEXIAM, S.L., amb domicili social a Santa Eugènia, 92, 1r 3a, 17005 Girona i amb telèfon (+34) 872 552 336.

La societat ANEXIAM, S.L. amb CIF B55284632 figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 3132, Foli 50, Secció 8, Full GI 61422.

2. Normes d’utilització

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable a cada moment, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per part vostra, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d’aquest WEB o un mal funcionament d’aquest, incloent-hi la introducció de virus o similars.

3. Propietat intel·lectual

Les pàgines del WEB i la informació o els elements que conté, incloent-hi textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals ANEXIAM, S.L. o les empreses del seu grup en són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi qualsevol mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, en qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l’autorització prèvia i expressa.

4. Responsabilitat

La nostra intenció és oferir un lloc WEB que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l’accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar impedides, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

ANEXIAM, S.L. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.

ANEXIAM, S.L. no es fa responsable dels perjudicis que se’n poguessin derivar, entre d’altres, de:

– Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions.

– Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació.

– Ús indegut o inadequat del Lloc Web.

– Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

L’usuari, en cas de causar danys i perjudicis per ús il·lícit o incorrecte d’aquest lloc WEB, podrà ser reclamat pels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l’usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici que es derivi de l’ús per part seva de «robots», «spiders» o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega no raonable sobre el funcionament del Lloc Web.

5. Legislació

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, s’informa que www.anexiam.com és un domini de l’empresa ANEXIAM, S.L., amb domicili social a Santa Eugènia, 92, 1r 3a, 17005 Girona i amb telèfon (+34) 872 552 336.

Correu electrònic: info@anexiam.com