IDIOMA:

Servei d'interpretació xiuxiuejada en tots els idiomes

La interpretació xiuxiuejada s’utilitza en situacions en què només un o uns quants receptors necessiten entendre el discurs en un altre idioma, i no cal una interpretació completa per a tots els assistents. Recomanada per a situacions més informals i en contextos on no és viable o pràctic utilitzar altres mètodes d’interpretació com ara els sistemes de so o els equips d’interpretació simultània.

Àrees d'especialització

No veieu el vostre sector a la llista? Contacteu ara amb el nostre equip per consultar quin dels nostres serveis
de traducció professional s’adapta a les vostres necessitats.

Altres serveis d’interpretació

interpretació
simultània presencial

interpretació
simultània remota

interpretació
d'enllaç

interpretació
consecutiva

interpretació en
llengua de signes

Somos su puerta hacia nuevos mercados

Rellene esta solicitud para que podamos aconsejarle sobre qué servicios elegir y ofrecerle un presupuesto sin compromiso.

Anexiam
Servicios deseados
Idiomas
Plazo de entrega
Documentos a traducir

Som la vostra porta cap a nous mercats

Completeu el formulari següent per sol·licitar informació

Servicio de traducciones

Som la vostra porta cap a nous mercats

Ompliu aquesta sol·licitud perquè us puguem aconsellar sobre quins serveis us convindria escollir i oferir-vos un pressupost sense compromís.

Anexiam
Servei desitjat
Idiomes
Termini de lliurament
Documents a traduir