IDIOMA:

Servei de traducció de llocs web i apps en tots els idiomes

Pàgines web

La traducció de pàgines web, també coneguda com a «localització de pàgines web», és el procés d’adaptació o modificació d’un text a les necessitats locals d’un país o una regió específica.

Apps

Anexiam ofereix el servei de traducció d’aplicacions, també denominat «localització d’apps». En aquest cas, no només és important traduir el contingut de l’aplicació, sinó que es requereix la capacitat d’adaptar l’aplicació al mercat al qual es vol arribar.

Àrees d'especialització

No veieu el vostre sector a la llista? Contacteu ara amb el nostre equip per consultar quin dels nostres serveis
de traducció professional s’adapta a les vostres necessitats.

Altres serveis de traducció

Traducció
jurìdica i jurada

Traducció de
documents

Traducció
especialitzada

Revisió i
correcció

Somos su puerta hacia nuevos mercados

Rellene esta solicitud para que podamos aconsejarle sobre qué servicios elegir y ofrecerle un presupuesto sin compromiso.

Anexiam
Servicios deseados
Idiomas
Plazo de entrega
Documentos a traducir

Som la vostra porta cap a nous mercats

Completeu el formulari següent per sol·licitar informació

Servicio de traducciones

Som la vostra porta cap a nous mercats

Ompliu aquesta sol·licitud perquè us puguem aconsellar sobre quins serveis us convindria escollir i oferir-vos un pressupost sense compromís.

Anexiam
Servei desitjat
Idiomes
Termini de lliurament
Documents a traduir